Williams and Goodwin estate and letting agents in north wales Sales Board

Gwerthu

Gwerthu Heb y Straen

Gwerthu eich eiddo gyda ni

We sell so many residential property that sometimes people do not realise we also have thriving departments in the marketing and sale of agricultural land & buildings, commercial & business property and those “odd bits” of property that are rather unique and don’t come to the market often.

Gwerthu Tir

Yn naturiol, mae tir yn ased pwysig. Os oes gennych dir ar gyfer adeiladu, o lain unigol i ddatblygiad mawr, gallwn drafod a helpu i'w farchnata i'r bobl gywir, i'ch helpu chi i gyflawni eich amcanion. Mae'r galw am dir amaethyddol wedi parhau'n dda a byddwn yn aml yn llwyddo i gael prisiau uwch na'r cyfartaledd fesul acer.

Selling

Thinking Of Marketing Your Property

Our guide will help you in your decision…

Selling

Hysbysebu

When it comes to our marketing, we are experts in creating high-impact, cost-effective campaigns with maximum market exposure, tailored specifically for you and your property.

We utilise a clever combination of online and database marketing combined with signage & print advertising. Importantly, our campaigns are designed to achieve a premium price for your property.

Cysylltu Eiddo a Phobl

Mae pob gwerthiant neu osodiad llwyddiannus yn ganlyniad uniongyrchol i'n profiad helaeth, arweinyddiaeth ymarferol a gwaith caled diflino. Dyma'r hanfodion sy'n ein hysgogi. Mae ein tîm ymroddgar, hirsefydlog yn darparu cryfder mewn marchnad gystadleuol iawn, ac mae ein gwerthoedd traddodiadol yn cael eu cyfoethogi gan frwdfrydedd egnïol. Rydym yn flaengar ac yn arloesol, ond yn aros yn driw i'n gwreiddiau bob amser, gan gynnig y gofal a gwasanaeth personol sy'n hanfodol er mwyn sicrhau canlyniadau rhagorol.

Selling
Selling

Dan arweiniad y cyfarwyddwyr a'r cyd-sefydlwyr Melfyn Williams a Tim Goodwin, sy'n weithgar iawn yn y farchnad, mae ein hasiantau'n rhannu brwdfrydedd ynghylch eiddo a gogledd Cymru. Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn bobl leol sydd â meddylfryd cymunedol ac wrth ein bodd yn cymryd rhan. Fel rhan annatod o’r gymdogaeth, byddwn yn cynnig cymorth mewn sawl ffordd a byddwn bob amser yma pan fydd arnoch ein hangen.

Enw da...
Peidiwch â dibynnu ar ein gair ni yn unig; daw tua 40% o'n busnes drwy argymhellion a phobl yn dychwelyd atom dro ar ôl tro. Nid ydym yn rai am frolio'n aml, ond rydym wedi ennill nifer dda o wobrau dros lawer o flynyddoedd, ac mae hynny'n arwydd cyson o'n llwyddiant a'n hawydd cryf i lwyddo er eich mwyn chi.

Selling
Selling

Y cyfryngau cymdeithasol - y chwyldro technolegol. Mae'n digwydd nawr.
Mae'n syfrdanol pa mor gyflym a sylweddol mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi tyfu ac, fel asiant blaenllaw, rydym yn sicrhau ein bod yn manteisio i'r eithaf ar fuddion y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer ein gwerthwyr a'n landlordiaid

Rydym wedi croesawu'r defnydd o Facebook drwy arddangos rhai o'n heiddo ar y platfform, mewn ffordd debyg iawn i'r hyn a geir yn rhai o'n pyrth. Beth am ein hoffi ar Facebook/tppuk? Mae hyn yn wir am Twitter hefyd; bydd ein swyddfeydd yn trydar canlyniadau ocsiynau a negeseuon drwy gydol y mis.

Selling
Selling

Mae LinkedIn hefyd yn cynnig ffyrdd gwych o ddechrau sgwrs gyda phrynwyr a gwerthwyr, ac eraill sy'n gweithio ym maes eiddo. Beth am gysylltu ag aelod o'n tîm yn eich ardal chi? Byddwn hefyd yn rhannu fideos o eiddo a chanlyniadau ocsiynau, yn ogystal â gwybodaeth am ardaloedd a nawdd rydym wedi'i ddarparu i dimau yn y gymuned leol.

Prisiad Eiddo Am Ddim

Ydych chi'n edrych i werthu neu osod? Darganfyddwch beth yw gwerth eich eiddo. Archebwch brisiad arbenigol gydag un o'n trafodwyr neu rhowch gynnig ar ein hofferyn prisio ar unwaith i gael amcangyfrif cyflym.
Book an expert valuation with one of our negotiators or try our instant valuation tool for a quick estimate.

Prisiad Sydyn

Prisio Eiddo

"*" yn dangos meysydd angenrheidiol

MATH O BRISIAD*

View our privacy policy regarding website enquiries.

Dewch i Gwrdd â'n Tîm Gwerthu

Sam Whitehead

Sam Whitehead

Emily Jacobs

Emily Jacobs

Eiddo ar werth

£260,000

Caernarfon, Gwynedd

 • 3
 • 1
 • 1

£340,000

Penmynydd, Isle of Anglesey

 • 4
 • 2
 • 3

£395,000

Brynteg, Isle of Anglesey

 • 3
 • 1
 • 1

£362,500

Dwyran, Isle of Anglesey

 • 3
 • 1
 • 1

£260,000

Llanrug, Gwynedd

 • 3
 • 2
 • 1

£245,000

Bryn Du, Isle of Anglesey

 • 3
 • 2
 • 1
Gweld Pob Eiddo
Welsh