Person searching the Williams and Goodwin property auction on their tablet.

Property Auctions North Wales

Selling land & property by auction since 1995

Providing land & property auctions in Wales

Ni fyddwn yn glynu at yr un dull gwerthu neu osod ar gyfer pawb - byddwn yn teilwra pethau ac yn argymell y dull gorau ar eich cyfer chi a'ch eiddo.

Rydym yn arbenigwyr ym maes ocsiynau hefyd, gyda chanlyniadau i brofi hynny. Weithiau, bydd ein chwaer-frand All Wales Auction yn cael ei argymell fel y ffordd orau o gael y pris uchaf. Fodd bynnag, rydym hefyd yn arbenigwyr am ddefnyddio'r dulliau gwerthu cytundeb preifat a thendr yn y sefyllfaoedd cywir.

Property Auctions North Wales

Looking to buy a property via our online auction?

Click here to view all our properties for auction.

Want to sell a property quickly & achieve a great price?

Call our auction department on 01248 753939.

Dewch i Gwrdd â'r Tîm Ocsiynau

Melfyn Williams

Melfyn Williams

Victoria James

Victoria James

Tim Goodwin

Tim Goodwin

Peter Roberts

Peter Roberts

View all Online Auctions!

Click here to view all our properties for auction.

Welsh