Melfyn and Tim of Williams and Goodwin The Property People, standing in front of a connecting property people banner.

Ein Cefndir

Pam mai Williams & Goodwin yw'r Dewis Iawn i Chi

Sut y Gall Williams & Goodwin The Property People eich Helpu Chi

Hyfforddiant Proffesiynol

Mae pob aelod o dîm Williams & Goodwin wedi cael hyfforddiant proffesiynol ac yn meddu ar gymhwyster a gymeradwyir gan Safonau Masnach. Mae gan y rhan fwyaf o'n staff flynyddoedd maith o wybodaeth leol drylwyr, a thechnoleg fodern a chysylltiadau â thros 800 o swyddfeydd ledled y DU i atgyfnerthu hynny. Pan ddaw'n fater o symud tŷ, ni yw'ch tîm eiddo proffesiynol lleol, wedi'n hyfforddi i o leiaf safon sylfaenol y Guild Associate Scheme, gyda nifer fawr ohonom wedi ennill y Dyfarniad Technegol mewn Gwerthu, Gosod ac Ocsiynau. Mae gennym hefyd gymrodyr ac aelodau o gyrff proffesiynol dibynadwy, gan gynnwys y Royal Institution of Chartered Surveyors, The National Association of Estate Agents a'r National Association of Valuers & Auctioneers.

About Us
About Us

Y Gwerthwr a Gosodwr Eiddo Cywir i Chi

Mae mor bwysig dod o hyd i'r Gwerthwr a Gosodwr Eiddo cywir er mwyn i chi fod yn hyderus eich bod yn cael y pris gorau am eich eiddo ac yn cael gwared ar unrhyw straen diangen.

Drwy ddewis Williams & Goodwin The Property People fe welwch eich bod mewn dwylo diogel ac fe gewch ganlyniad gwell.

What Our customers say about us

Discover what our clients have to say about their experience with us! From seamless transactions to exceptional service, our testimonials speak volumes about our commitment to excellence. Watch real stories from satisfied buyers and sellers who trusted us with their property.

Yr Eiddo Diweddaraf Ar Werth Gennym

£260,000

Caernarfon, Gwynedd

 • 3
 • 1
 • 1

£340,000

Penmynydd, Isle of Anglesey

 • 4
 • 2
 • 3

£395,000

Brynteg, Isle of Anglesey

 • 3
 • 1
 • 1

£362,500

Dwyran, Isle of Anglesey

 • 3
 • 1
 • 1

£260,000

Llanrug, Gwynedd

 • 3
 • 2
 • 1

£245,000

Bryn Du, Isle of Anglesey

 • 3
 • 2
 • 1
Gweld Pob Eiddo
Welsh